EkoRanchen ligger i byn Gullmark, ca 4,5 mil norr om Umeå.

Gården övertogs 1980 av Eva-Lotten och Benny Selberg. Eva-Lotten är uppvuxen på gården och har i alla år intresserats sig för kor, hästar, höns och andra djur.

EkoRanchen

Gården som under hösten 2015 fått namnet EkoRanchen har idag ett eget slakteri och en egen gårdsbutik. Det ökade intresset hos konsumenterna för lokalproducerade produkter utan gifter eller tillsatser gör att vi vågar satsa på gårdsstyckat kött som utfodrats med egenodlat foder.

På gården finns ca, 20 köttkor, samt deras kalvar och äldre ungdjur, som alla får gå ute året runt. Vintertid med tillgång till ströad ligghall och sommartid på stora beten tillsammans med sina kalvar.

Vi vill kunna föda upp gårdens djur på ett vis som gör att de har ett så bra liv som möjligt, från födsel till slakt.

Omtanken om djur, natur och människor styr hur vi producerar kött på Eko-Ranchen.

Våra kärnvärden här på Ekoranchen är:

Djurvälfärd

Att djuren ska få leva ett så gott liv som möjligt och kunna ha möjligheten att få utlopp för sina naturliga beteende. Då korna slaktas på den gård de vuxit upp på så slipper de den stress som transporter och miljöombyte kan innebära.

Hållbarhet

På EkoRanchen arbetar vi med omtanke om miljön. Vi odlar allt foder till djuren på gården enligt KRAVs regler. Det innebär att ingen konstgödsel och inga bekämpningsmedel används i växtodlingen och att djuren föds upp med höga krav på etik och miljö. Eftersom fodret odlas på gården slipper vi långa transporter.

Kvalitet

Strävar efter god kvalitet på köttet. Djuren föds upp på grovfoder vilket ger ett smakrikt och marmorerat kött, rikt på omega-3. Köttet hängmöras, styckas och förpackas på gården vilket ger god kontroll för att säkerställa utmärkt köttkvalitet.

Smakupplevelse

Strävar efter ett kött med mycket god smakupplevelse, vilken kommer av naturlig uppfödning och varsam hantering av köttet.