Vad är KRAV?

I jämförelse med EU:s minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg.

 • KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
 • KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat
 • KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
  Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAV:s regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

Så blir nötdjur KRAV-godkända

 • De tillbringar huvudsakligen sin tid utomhus och får röra på sig.
 • De får ekologiskt foder som är KRAV-MÄRKT. Det produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
 • De äter mycket gräs och annat grovfoder som är nyttigt för idisslare. De får en begränsad mängd säd, ärtor, sojabönor och annat så kallat kraftfoder.
  Högst 30% får vara kraftfoder och en del är uppfödda på enbart grovfoder.
 • Minst 60 procent av fodret ska vara lokalt producerat.
 • Lantbrukaren ska ha extra koll på djurens hälsa och välmående och att dom får ett för sin art väl balanserat foder.Det är bra för djurens skull, men också för klimatets eftersom de då ger upphov till en mindre mängd växthusgaser per kg kött.
 • Sjuka djur ska omedelbart få den vård de behöver enligt lag.  Om inte så sker riskerar hela besättningen att underkännas för KRAV-märkning. Däremot får djuren får inte medicineras rutinmässigt.
 • Djuren SKA få smärtlindring vid kastrering och avhorning. Bedövning vid ingreppet krävs enligt lag, men smärtlindring ger effekt efter att bedövningen släppt.
 • Minst hälften av den tillgängliga golvytan ska vara hel.
  I vanliga ladugårdar är det vanligt att en större del av golvet har mellanrum mellan brädorna eller spalter i betongen så att djuren kan trampa ner gödseln under golvet. Det gör det lätt att hålla rent, men är obekvämt för ben och klövar och försvårar för djuren att resa och lägga sig.
 • Speciella regler kring slakt
  Allt för att djurens ska stressas så lite som möjligt.

Hur skiljer sig KRAV-märkt från “Ekologiskt”?

Vad som får kallas ekologiskt är lagstadgat genom regler som EU har bestämt.

KRAV-märkt produktion är ekologisk men också något mer, där framför allt djurens välfärd står i centrum.
Exempel på dessa mervärden kan du se i punkterna ovan. Att djuren bara får äta 30 procent kraftfoder är ett exempel. EUs regler tillåter 40 procent.

Att djuren ska äta KRAV-märkt foder gör också skillnad. KRAV:s regler för produktion av foder på gården är strängare än EU:s regler för ekologisk produktion. Det gäller till exempel för hur läckage av växtnäring till sjöar och vattendrag ska minimeras.

Det förstärkta friskvårdsarbetet är förstås bra för djuren, men också för klimatet eftersom friska djur producerar mer per insatt energi och utsläppta växthusgaser.